Utlån av utstyr

Ønsker du å låne bøker eller utstyr? Her finner du en oversikt over bøker, kurshefter og CD-er som vi tilbyr til utlån for våre medlemmer.

Er du ikke medlem? Meld deg inn i foreningen vår via skjemaet du finner her.

 

Bøker og CD’er:

 • Mælkehatte Heilmann-Clausen, Verbeken og Vesterholt
 • Norsk Matsopp Høyland, Ryvarden
 • Kantareller Persson, Mossberg
 • Fra Sopp til Papir + CD Trine Parmer
 • Fungi of Switzerland Volume 1 Ascomycetes Breitenbach og Kränzlin
 • Katalog over makro- og mikrosopp… Aarnæs
 • Norsk lommesoppbok Gulden, Jenssen og Stordahl
 • Soppflora Lange
 • Fungi of Switzerland Volume 2 Non gilled fungi Breitenbach og Kränzlin
 • Fungi of Switzerland Volume 4 Agarics Breitenbach og Kränzlin
 • Ottar Sopp gir farger Nilssen, Bjørklund
 • Svampar. En fälthandbok Ryman og Holmåsen 2 eks.
 • Sopp i Norden Nylén
 • Tickboken Jaederfeldt
 • Plukke sopp Holmberg, Marklund, Muskos, Torkelsen
 • Giftsopper og soppforgiftninger Gulden, Schumacher
 • Svampefarvning Andersen
 • Vokshatte Boertmann
 • Truede og sårbare sopparter i Norge Bendiksen
 • Kurs for utdanning av soppsakkyndige Lysebraate og Torkelsen
 • Veiledning for kursledere Nyttevekstforeningen

Annet utstyr til utlån:

 • Lysbildeserie og framviser. For soppsakkyndigkurset.
 • Sopptørkere, 2 stk.
 • Diverse kart
 • Mange nr. av Jordstjärnan 1988 – 1998
 • Rammer til soppapirproduksjon, 6 stk.