Styret

For å komme i kontakt med våre soppsakkyndige, les mer her.

Styret for Kongsvinger Soppforening ble valgt under årsmøtet 3. februar 2016, og følgende personer ble valgt til styret for 2016:

  • Leder:          Mette Øverby
  • Nestleder:    Kjersti H. Amundsen 
  • Kasserer:     Gro Gjedebo 
  • Sekretær:     Fred Obert Håvarsthun 
  • Styremedlemmer:      Barbara MeierAnita Nerli
  • Varamedlemmer       Kari Mogstad, Ruth Svarstad
  • Revisor:  Mette Øverby
  • Valgkomite:             Irene Tangen, Vidar Borge
  • Webansvarlig:    Arild Engen, mobiltlf 412 20 235, epostadresse: arild125@hotmail.com

(Styremedlemmer velges for to år om gangen. Leder og representanter til andre verv, velges hvert år.)