Mistanke om soppforgiftning?

Mistanke om soppforgiftning?

Les mer om hvordan du kommer i kontakt med våre soppsakkyndige her.

Har du mistanke om soppforgiftning, kontakt Giftinformasjonen. Tjenesten er døgnåpen og gir råd og hjelp ved forgiftninger og forgiftningsfare: Tlf: 22 59 13 00

Les mer om giftige sopper på Giftinformasjonens nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/giftige_sopp/

Vi anbefaler også at du bestiller Giftinformasjonens brosjyre Giftige sopper:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/
faktahefter/giftige_sopper_12651

Bestill Giftinformasjonens brosjyre Giftige viltvoksende planter:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/
faktahefter/giftige_viltvoksende_planter__12759